jump to navigation

ဘံုပ်ံေနနန္း February 16, 2012

Posted by myanmarclassical in ပတ္ပ်ဳိးသီခ်င္းမ်ား, ရီရီသန္႔, အဆုိေတာ္ (မ).
Tags: ,
trackback

ေရးသူ – ျမဝတီမင္းႀကီးဦးစ

သီခ်င္းအမ်ဳိးအစား – ေဆာင္းဘြဲ႕ပတ္ပ်ဳိး

အဆုိ – ရီရီသန္႔

အတီး – မႏၲေလးဦးအုန္းေမာင္

ဘႀကီးေတာ္မင္းလက္ထက္ ျမဝတီမင္းႀကီးဦးစေရးစပ္ခဲ့တာပါ။ ေဆာင္းဘြဲ႕ပတ္ပ်ဳိးႀကီးပါ။ အလြန္အဆင့္ျမင့္တဲ့ ပတ္ပ်ဳိးရွည္ႀကီးတစ္ပုဒ္ပါ။ အဆုိအတီးေတာင္ေတာ္ေတာ္နည္းသြားၿပီ။ ဒီလုိပညာရွင္အဆင့္ သီခ်င္းႀကီးေတြ မေပ်ာက္မပ်က္ေစဖုိ႔ ေဝမွ်ေပးလုိက္ပါတယ္။ သျဖန္အပုိဒ္ကေလးေတာ့အကုန္မပါဘူး။ main အပုိဒ္ကေတာ့အကုန္ပါပါတယ္။

ဘံုပ်ံေနနန္း ပတ္ပ်ိဳးၾကီး (ဂီတ၀ိေသာဓနီမူ)

ဘံုပ်ံေနနန္း။ ျပင္ခန္းစံေမြ႔။ လွ်ံေငြ႔ႏွင္းစီစီ။ ခြာျပာညိဳလဲ့လန္း။ ငံုျမန္းၾကဖူးတန္ခ်ီ။ ။
ရီေ၀ေ၀၊ တိမ္ေျချမလႊာ။ မႈံမႈံေငြႏွင္း။ ေလသြင္းစ ရာသီမွာ။ ။ ေတာင္ေတာငယ္တည့္ဘြယ္ရာ။ ျဖဴျပာေလ။ မာလာေလ။ ဂႏၶာၾကိဳင္သင္း။ ။
ဂမုံးအင္း။ သဇင္ပင္ျမင့္မင္းႏွင့္ေလ။ ။
ညိဳစိမ္း၀ွန္။ ညာျပြန္ေရကဆင္းလုိ႔ေလး။ ။
ဟသၤာေလေသာင္တင္း။ ပိန္ညွင္းႏွင့္ဇင္ေရာ္။ ျမစ္မွာေလတခန္း။ ရႊင္လန္းၾက ျမဴးစံေပ်ာ္။ ေဘာ္ေရြေပါင္းယဥ္ေမာင္ႏွင့္မယ္။ ။
ျပာျပာေရာင္လင္း။ ေသာင္ခင္းႏုေငြလွ်ံ၀ယ္။ ။
ရႈတိုင္းငယ္တည့္လြမ္းဘြယ္။ ခါရြယ္၊ သာနယ္။ ညာဘယ္ရစ္၀ိုင္း။ ။
ျပာရိပ္မွိန္။ ဖလ္ရွိန္ညိဳလဲ့မိႈင္းလုိ႔ေလ။ ရြာအံ့ေစြ။ တိမ္ေျချမႏွယ္ဆိုင္းလို႔ေလး။ ။
အို-ရႈတိုင္းေထြလွတယ္။ ေရႊသဲဆြတ္လြတ္ဘြယ္။ ။
သြယ္သြယ္ေရြရံ၀န္းလို႔လို႔။ ။
ညႊန္းမေျပလို႔။ ေနခက္ေအာင္ကိုသာ။ ။
နတ္ကယ္ဘယ္နယ္။ ဘန္လာေရး။ ။
ေရႊညဥ့္လႊာရံု။ ျခံဳလဲခ်မ္း၀န္႔ေလး။ ။
ေထြေ၀မိႈင္ကာ။ေခြေခြယိုင္ခါ။ ယြန္းေရႊသဥၨာ။ အံုးမွာေဆြး။ ။
တမ္းေယာင္။ ဘယ္ေဆာင္ဘယ္မွာ။ ဘုန္းမဲ့ေကသာ။ ေဗြစံရာ။ ။
ေသာ္တာေပၚလာ ေရာင္ယွက္ျဖာကြန္႔။ စၾကာစံုစံုေရႊ။ ။
သီေ၀ေမွ်ာ္ကာျဖာယွက္ေရာင္၀ွန္႔။ သာလြန္ပူျမဲပန္းလွမ္းႏိုင္။ ။
မိႈင္ေရာင္ေတြေ၀။ တမ္းလို႔လြမ္းဘြယ္ေစ။ ။
ဘုန္းေ၀။ တ၀မ္းနဲ။ အခ်မ္းသဲ။ ျမပုလဲၾကာရံလယ္။ တ၀မ္းနဲ။ အခ်မ္းသဲ။ ျမပုလဲၾကာရံလယ္။ ။
ဘုန္းဘုန္းရင္းေနႏြယ္။ ကၽြန္းကၽြန္းသိမ္းျမန္း-ပိုင္။ ။
ႏုိင္ႏိုင္ငံစိုး။ ျဖိဳးျဖိဳးရီေ၀ျမိဳင္။ ။
လန္းလန္းဆယ္ခိုင္ပန္း။ ။
သိန္း-သန္းေရာင္ေ၀။ ေထာင္ေန၀င္းလွ်ံ။ နတ္နန္းဆယ္ခိုင္ပန္း။ ။
ေရြ၀န္းခေညာင္း။ ဘယ္စံလယ္ ေမာင္မယ္ေမွ်ာ္လို႔။ ေသြယိမ္းျမန္း။ ။
ေငြႏွင္းတျဖန္းျဖန္း။ အဆန္းဆန္း။ ေလညွင္းတျဖန္းျဖန္း။ ။
လြမ္းလြမ္းသာမိႈင္။ ။
ေျဖလဲေျဖပါႏိုင္။ ။
ေ၀ျမိဳင္ေဘြဆိုင္ ေခြယိုင္ေတြမိႈင္။ သင္းသင္းၾကိဳင္ၾကိဳင္။ ေကခို္င္ႏြမ္းရည္။ စိမ္းလဲပီပီစိမ္း။ ။
ေျပာင္းႏြဲ႔ေခြေယာင္။ စံေဆာင္လက်္ာ။ ႏွင္းေရာမလႅာပိန္း ။ ။
စံျမဲေၾကာ့လမ္း။ ၾကာရံယဥ္လယ္ကသာ။ ေသြးႏူးရွိန္။ ။
ပူျမဲ-မွန္းမတိမ္း။ ဆူသဲလြမ္းမျငိမ္း။ ။
သန္းယိမ္းလြန္လဲေပ်ာ္လုိ။ မိႈင္းမိႈင္းျမ။ ေ၀ေ၀တဲ့ညိဳညိဳ။ ။
ေပ်ာ္ဘဲေပ်ာ္လဲေပ်ာ္လို။ သက္ကယ္ဖိုဖို။ ငိုခင္းေျပာင္း။ ။
ျမျမေမာင္းေမာင္း။ ျပာအညိဳေရႊ။ တိမ္ေျခေငြႏွင္းေပါင္း။ ေ၀စီစီ။ ေလျပည္ေလညွင္း။ လံုႏိုင္ေအာင္သာ။ ေလာင္းျပန္ေတာ့လွာေလေလ့။ ေျပာင္းရိုက္ကယ္ေဆာ္ကာသာ။ ။
အံုးေရႊသဥၨာ ယြန္းေမာ္ၾကာရံလယ္။ ။
ညွိဳးညွိဳးငယ္ငယ္။ ေသမ်ားေသခ်င္ဘြယ္။ ဘုန္းၾကြယ္ၾကြယ္ ဘန္ဘဲအား။ ေ၀ယန္လယ္။ စံပယ္ျမႏွယ္ေလ။  ရတေစ။ ေနလြန္းညား။ ပူသူမ်ားပူေရာ့မယ္ေလေလ့။ ေမ့ရက္ကယ္ေနႏိုင္တယ္။ ။
သဇင္ခယား စကားစမၸာယ္။ စမၹီေရႊသြယ္။ ၀တ္မႈံပ့်ံလွယ္ေမႊး။ ။
ေလေျပတေသြးေသြး။ စံုျမိဳင္ေျခေက်းက ပန္းသာေထြ။ ။
ေဆာင္ယြန္းယိုင္ေဘြ။ ေလ၀န္းရစ္ခါေခြ။ ရြက္ေရာ္ေၾကြ ေႏြမူးမူး။ မိန္ရာသီ-ခါမီွလသာေခါင္။ ျမလႊာေမွာင္ေတာင္ခိုးျမဴး။ ေရႊဖီဖူး။ ေပၚေရာ့မယ္ေလေလ့။ ေမ့ရက္ကယ္ေနႏိုင္တယ္။ ။
ညိွဳးငယ္ေခြယိမ္းျမန္း။ ပူပံုပန္းေရႊပင္လယ္။ ။
အိုၾကာႏွယ္ကြာေရေ၀း။ ျမင္လာပါဘဲေဆြး။ ။
ေတြးၾကံႏိုင္ေအာင္။ ရီမိႈင္းေျမာက္ေတာင္။ ညွင္းသာေလေဆာင္။ ဖလ္ေရာင္မလန္း။ ။
အာကာယံ။ ေတာင္ေတာ။ သာေလေႏြဘြဲ႔ဆန္း။ ငွက္သံညံစီစီ။ ပင္ညီေ၀။ ေရႊဖီခိုင္ညွာလန္း။ ။
ျမျမျမန္းျမန္း။ ငံုေျပေျပ။ ျမိဳင္လံုးလြန္းဘြယ္ေထြ။ ။
ညွာေျခ၀င္းလွလွ။ ေတာင္ေတာငယ္တခို။ ရႈတိုင္းငယ္စို။ ညိဳစိမ္းျမျမ။ ။
၀ါေရႊငယ္ဆန္း။ ပင္နန္းငယ္သာေထြ။ ေရာ္ရြက္ကယ္ေၾကြ။ ေႏြသြင္းစစ။ ။
ေရႊလေရာင္ညီ။ ဘရဂုဏၰီႏွင့္။ ယွဥ္မွီထြန္းလွာ။ ျပန္ေတာ့မယ္။ ။
စံုသာျမိဳင္လယ္။ လြမ္းဘြဲ႔တခန္း။ ယဥ္ပံုေ၀။ ေထြဆန္းလွေလ။ ။
ေရာ္ျမန္းရြက္ၾကင္။ ညိဳလြင္လဲ့ေမာင္းေျပေျပ။ ။
သာသာေလညွင္းေဆာ္လႈံ႔။ ျမဴးလာယွက္သန္း။ က်ံက်ံေရႊငံုပန္းမံႈန႔ံၾကိဳင္လန္းလန္း။ ။
ဖလ္နန္းစၾကာလဲ့မွိန္။ တိမ္ကတင့္ရဲ။ ဆင္လို႔အနဲနဲ။ ။
ကြဲေၾကေၾကြ ေဆြးလႈလႈဘြယ္။ ။
တပင္ပ်ံလယ္။ ေျမယံ၀ယ္။ ေရႊရင္ေဘာင္လယ္။ ဖိုမေမာင္မယ္။ က်ဴးတယ္ေခၚသံသားႏွင့္ေလ။ ။
ကိုယ္လံုးျမေစ။ သိုက္ေရႊညံ့နန္းလယ္မွာ။ ။
ပန္းလႊာရည္ေရး။ နီလာေသြး။ ျမဴးေပ်ာ္ကာေၾကြးေဘာ္ညီေ၀း။ လွမ္းေျခယူေႏွး။ ပူ၀န္ေလး။ ။
ေက်းငွက္ကယ္။ ညာဘယ္ေတာင္ႏွင့္။ ေတာေတာေတာငယ္မွာ။ လြမ္းရန္သြယ္သြယ္။ ဆင့္ေအာင္ရင့္ရူ။ ကူးလို႔တခန္း။ ျမဴးၾကအဆန္းဆန္း။ ။
စံုသာျမိဳင္နန္း။ ေ၀လဲ့စီစီ။ မင္းလြင္ကခ်ီ။ ။
ေႏြရာသီၾကိဳင္လိႈင္လန္း။ ညွင္းေလကျဖန္း။ ။
ေရႊလွ်ံငံုျမန္း။ ေၾကြလုညွာခိုင္။ ပန္းမံႈန႔ံလိႈင္တယ္ေလ။ ဘုန္းပင္တိုင္ငယ္။ ျမင္စမ္းပါလွဲ႔အံုး။ ဘုန္းပင္တုိင္ငယ္ျမင္စမ္းပါလွဲ႔။ အံုးညံညံ။ ။
လြမ္းရန္ျမိဳင္နန္းလံုး။ ။
ညိဳျမလႊာေရာင္။ ရီမိႈင္းေ၀ဆာေမွာင္။ ။
ေတာေတာင္ငယ္သာခန္း။ ေပ်ာ္ဘြယ္ေထြပါလွတယ္။ ျပာေျခ၀ါေရႊလွ်ံေမာင္း။ ညာေၾကသာေလျပန္ေညာင္း။ ရြာလႈဟန္လို။ ။ ေနနန္းတိမ္ခိုခို။ ။

(သျဖန္) ။ ။ ဘာျပဳမဲ့မာန္ညိဳ။ မိုဃ္းညိဳတိမ္ၾကီးငယ္။ ဆီးလို႔ေလ။ ။
ေ၀စီစီ။ ေရႊဖီညွာညြတ္ကယ္ ပန္း၀တ္ကသင္း။ ။
အာကာယံ။ ျမလွ်ံညိဳလဲ့။ ဆိုင္းလို႔ေလ။ ။
ျမိဳင္ရဂံု။ မံႈမံႈသန္ၾကြင္းငယ္။ လြမ္းေလကညွင္း။ ။

Download —

ဘံုပ်ံေနနန္း(4shared)

ဘံုပ်ံေနနန္း(mediafire)

Comments»

1. Aye S. Myint - February 18, 2012

ဦးၿပံဳးခ်ိဳရဲ. မဟာဂီတေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္းမွာေတာ့
အထူးမွတ္ခ်က္။ ။၄င္းသီခ်င္းကို ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ မင္းကြန္းဘုရားၾကီးတည္ေတာ္မူေသာအခါ ဆိုင္းေတာ္မ်ားတီးရန္ ေရးသားဆက္သြင္းသျဖင့္ ဦးစကို အတြင္း၀န္ခန္ ့ေတာ္မူသည္ လို ့ ဆိုၿပီးေတြ ့ရပါတယ္။

myanmarclassical - February 18, 2012

ဟုတ္ပါတယ္၊ ဂီတေမဓနီမွာလဲ အဲ့ဒီအတုိင္း ေျပာပါတယ္။ ဂီတဝိေသာဓနီ နဲ႔ ဂီတသိပၸံ မွာက ဘႀကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္လုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။ ျမဝတီစာစုသီခ်င္းစုမွာေတာ့ ဒီသီခ်င္းလံုးဝမပါဘူး။ ႏူိင္ငံေတာ္မူမွာ ေတာ့ဘႀကီးေတာ္လက္ထက္ ျမဝတီမင္းႀကီးလုိ႔ေျပာထားတယ္။

2. nandakyawthusoe - September 8, 2012

ဆရာ … ရီရီသန္႔ သီဆိုထားတဲ့ ျပန္ပြားစိမ္း ကိုတင္ေပးႏိုင္မလားခင္ဗ်ာ …


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: